Use journy.io with Arboned

journy.io
Arboned

journy.io & Arboned integration

Are you interested in a journy.io and Arboned integration? Let us know!

About journy.io

journy.io — Empower your marketing, sales and support teams with the customer insights they need, integrated into the tools they use.

About Arboned

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd

Better Customer Data for Every Team

Empower marketing, sales and support teams with the customer insights they need to convert more, sell more, and reduce churn; right in the tools they already use.

CREATE FREE ACCOUNT